เงื่อนไขการสมัครสมาชิกสำหรับสัญชาติไทยรายเดือน

1. ระยะเวลาขั้นต่ำ (สัญญาผูกมัด) คือ 12 เดือน/เดือนละ 999 บาท
2. ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
3. การเป็นสมาชิกของคุณจะเริ่มขึ้นในวันที่คุณชำระเงินครั้งแรก
4. หลังจากระยะเวลาสัญญาเริ่มต้น 12 เดือน การเป็นสมาชิกของคุณจะยังคงต่ออายุที่เดือนละ 999 บาทต่อเดือนจนกว่าลูกค้าจะขอยกเลิกสัญญาการเป็นสมาชิก

นโยบายการยกเลิกสัญญาการเป็นสมาชิก

หากคุณต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา 12 เดือน:
1. ลูกค้าสามารถแจ้งผ่านทางอีเมลหรือด้วยตนเอง
2. ค่าธรรมเนียมการยกเลิกสมาชิกอยู่ที่ 2,000 บาท และจะต้องจ่ายก่อนการเป็นสมาชิกจะถูกยกเลิก.
3. วันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิกของคุณจะถูกยกเลิกภายในสิ้นเดือนของรอบบิลปัจจุบันนั้นๆ

หากคุณต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกหลังสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา 12 เดือน:
1. ลูกค้าสามารถแจ้งผ่านทางอีเมลหรือด้วยตนเอง
2. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกสัญญา
3. วันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิกของคุณจะถูกยกเลิกภายในสิ้นเดือนของรอบบิลปัจจุบันนั้นๆ

ฉันได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการเป็นสมัครสมาชิกและนโยบายการยกเลิกการเป็นสมาชิกข้างต้นแล้ว ฉันอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนหานยิม เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของฉันเป็นรายเดือน เดือนละ 999 บาท ซึ่งเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 12 เดือน เป็นจำนวน999 บาทต่อเดือนหลังจากนี้หรือจนกว่าจะทำการยกเลิกสัญญาการเป็นสมาชิก